Management tým

Ondřej Filip, výkonný ředitel

Ondřej FIlip Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX a. s., kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je Ondřej výkonným ředitelem sdružení. Vedle výkonu své funkce v CZ.NIC působí v představenstvech sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange), Euro-IX (European Internet Exchange Association) a DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center), jehož je předsedou. V minulosti Ondřej působil jako aktivní člen rady ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); v ní v současnosti zasedá ve významném a prestižním Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Ondřej Filip také působil v Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum. Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje opensource software. Ondřej hovoří plynně anglicky, domluví se také německy.

Martin Peterka, provozní ředitel

Martin Peterka Martin Peterka je zástupcem výkonného ředitele sdružení CZ.NIC. Vystudoval obor Automatizované systémy řízení na strojní fakultě VUT Košice. Poté pracoval na vývoji informačního systému řízení výroby ve společnosti VSŽ Informatika. V letech 1999 – 2003 řídil projekt správy domény CZ ve společnosti KPNQwest Czechia, která pro sdružení CZ.NIC zajišťovala provoz domény CZ. Do sdružení CZ.NIC Martin přišel v roce 2003 a ve své funkci zodpovídá za každodenní bezchybný provoz registru doménových jmen CZ, dohlíží na práci operátorů zákaznické podpory a pomáhá řešit závažné problémy držitelů domén. Martin je kontaktní osobou sdružení pro registrátory domén a podílí se na dalším vývoji registračního systému. V neposlední řadě je také vedoucím bezpečnostních týmů CZ.NIC-CSIRT a CSIRT.CZ. Martin se ve volném čase věnuje cyklistice, lyžování a vaření, mluví plynně anglicky.

Ondřej Surý, vedoucí výzkumného týmu (Laboratoře CZ.NIC)

Ondřej Surý Ondřej Surý je jako vedoucí Laboratoří CZ.NIC odpovědný za tým, jehož hlavním úkolem je hledat možné problémy spojené s bezpečností a stabilitou internetu, navrhovat jejich řešení a vyvíjet vlastní nástroje na rozvoj internetové infrastruktury. Potřebné znalosti získal Ondřej studiem informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2011 úspěšně dokončil studium psychologie a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zkušenosti ze světa internetových domén nasbíral během práce ve společnosti Active24, s. r. o. (dříve Globe Internet), a to v letech 1998 až 2005. Ve sdružení CZ.NIC pracuje od roku 2005. Ondřej rád sportuje (plavání, cyklistika) a programuje open source software. Je rovněž zakladatelem českého lokálního týmu Ubuntu Linux a správcem Debian balíčku. Od června 2010 je jedním ze sedmi "důvěryhodných zástupců internetové komunity" (Recovery Key Share Holders), kteří drží čipové karty, na nichž jsou uloženy fragmenty, pomocí nichž je možné rozšifrovat zálohu KSK klíče uloženou u ICANN. V listopadu 2010 byl zvolen mezi 13 arbitrů organizace RIPE NCC spravující IP adresní bloky pro region Evropa a Střední a Východní Asie. Ondřej mluví plynně anglicky.

Jaromír Talíř, technický ředitel

Jaromír Talíř Jaromír Talíř má na starosti především fungování systému správy domén včetně jeho vývoje a provozu. V CZ.NIC odpovídá za tým programátorů a administrátorů. Již při studiu informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze začal Jaromír Talíř pracovat jako programátor v telekomunikační společnosti IPEX, a. s. na vývoji interního informačního systému. Na této pozici strávil osm let. Do sdružení CZ.NIC přišel v roce 2006. Mezi Jaromírovy koníčky patří sport (fotbal, volejbal), společenský tanec a zajímá se také o historii. Mluví plynně anglicky.

Ondřej Písek, ředitel marketingu

Ondřej Písek Ondřej Písek je odpovědný za marketingové aktivity sdružení. Zároveň odpovídá za navazování spolupráce s novými partnery a rozvoj vztahů s těmi stávajícími. Již v průběhu studia ekonomiky a managementu na Škoda Auto Vysoké škole řídil obchod a marketing v polygrafické firmě, kde úspěšně odstartoval on-line prodej do segmentu veřejné správy. Na této pozici strávil šest let. Do sdružení CZ.NIC přišel v roce 2010 v souvislosti se spuštěním služby mojeID, kdy se zasadil o její rozšíření mezi řadu předních poskytovatelů internetových služeb. Ve svém volném čase rád cestuje, věnuje se kultuře a skládání hudby, ale také nejnovějším trendům v oblasti ecommerce a on-line marketingu. Ondřej se domluví anglicky a také německy.

Vilém Sládek, PR manažer

Vilém Sládek Vilém Sládek má jako PR manažer sdružení na starosti interní a externí komunikace CZ.NIC, eventové aktivity a vzdělávací centrum Akademii CZ.NIC. Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu multimediálních komunikací. Během studií spolupracoval několik let s regionální redakci Mladé fronty DNES a podílel se na organizování řady kulturních a neziskových akcí (Miss Academia, Literární květen, Květinový den atd.). Po absolvování univerzity pracoval v nakladatelství Albatros a v PR odděleních agentur EURO RSCG Prague (nyní Havas Worldwide Prague) a Publicis Prague. Do sdružení CZ.NIC nastoupil v roce 2007. Vilém je velkým fanouškem literatury a běhu. Aktivně ovládá angličtinu a pasivně maďarštinu.