O sdružení

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998 a nyní má již 117 členů. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID, rozvoji systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice. Sdružení provozuje také interní bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT a od roku 2011 Národní CSIRT tým České republiky – CSIRT.CZ. V roce 2013 stál CZ.NIC u vzniku bezpečnostního projektu FENIX. CZ.NIC je členem sdružení EURid spravujícího evropskou doménu EU a dalších obdobně zaměřených mezinárodních společností (CENTR, ccNSO a další).

CZ.NIC chrání důvěrnost aktiv proti neautorizovanému vyzrazení. Sdružení implementuje bezpečnostní politiku informací konzistentně, plánovitě a ekonomicky efektivně. V roce 2013 získal správce české národní domény mezinárodně uznávanou certifikaci systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), podle normy ISO 27001.

Více o aktivitách sdružení CZ.NIC lze najít v koncepci činnosti sdružení (PDF, 220 kB).


Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Dalšími orgány sdružení jsou kolegium, představenstvo a dozorčí rada. V současné době jsou členy těchto orgánů tyto osoby:

Kolegium

Za komoru držitelů jmen domén

doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Ing. Bedřich Košata, Ph. D.
Ing. Dan Ohnesorg
Mgr. Jan Redl
RNDr. Karel Taft, MBA
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Za komoru ISP

Mgr. Ondřej Filip, MBA
Ing. Tomáš Košňar
Ing. Jiří Kysela
Mgr. Vlastimil Pečínka
Zbyněk Pospíchal
Dr. Milan Švácha, MSc, MBA, LL.M.

Za komoru registrátorů

Tomáš Fiala
Ing. Martin Kukačka
Bc. Stanislav Kysela
Erich Syrovátka
Ing. Petr Šmída
Jaroslav Štětina

Zástupci státní správy

Bc. Zina Bumbálková
JUDr. Marie Moravcová
Ing. RNDr. Jiří Peterka

Představenstvo

RNDr. Karel Taft, MBA - předseda představenstva
JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. - místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Košňar
Ing. Martin Kukačka
Ing. Jiří Kysela

Dozorčí rada

Mgr. Jan Redl - předseda dozorčí rady
Ing. Ilona Filípková
Mgr. Vlastimil Pečínka

CertifikatFENIX

Právní dokumenty

Stanovy sdružení od 1. 7. 2017 (PDF, 363 kB)
Výpis ze spolkového rejstříku (PDF, 61 kB)
Výpis z živnostenského rejstříku (PDF, 436 kB)
Osvědčení o registraci na FÚ (JPG, 83 kB) Zakladatelská smlouva sdružení (PDF, 243 kB)
Memorandum s Ministerstvem informatiky ČR, 2006 (PDF, 648 kB)
Memorandum s Národním bezpečnostním úřadem, 3/2012 (PDF, 204 kB)
Memorandum s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 2012 (PDF, 12 kB)
Memorandum s Národním bezpečnostním úřadem, 12/2012 (PDF, 320 kB)
Memorandum s Českým telekomunikačním úřadem, 1/2015 (PDF, 437 kB)
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti Národního CERT, 12/2015 (PDF, 12 MB)
Deklarace o spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu, 2/2017 (PDF, 452 kB)
Deklarace o spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu, 4/2019 (PDF, 403 kB)
Memorandum o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR - Útvarem zvláštních činností Služby kriminální policie a vyšetřování, 12/2019 (PDF, 365 kB)

Výroční zprávy

2019 (PDF, 2,7 MB)
2018 (PDF, 1,4 MB)
2017 (PDF, 3,8 MB)
2016 (PDF, 1,8 MB)
2015 (PDF, 9,2 MB)
2014 (PDF, 1,9 MB)
2013 (PDF, 4,7 MB)
2012 (PDF, 2,2 MB)
2011 (PDF, 1,8 MB)
2010 (PDF, 2,5 MB)
2009 (PDF, 1,8 MB)
2008 (PDF, 285 kB)
2007 (PDF, 2,3 MB)
2006 (PDF, 745 kB)
2005 (PDF, 595 kB)
2004 (PDF, 703 kB)
2003 (PDF, 529 kB)
2002 (PDF, 529 kB)
2001 (PDF, 262 kB)

Zápisy jednání

Valné hromady

Prosinec 2019 (PDF, 759 kB)
Červen 2019 (PDF, 711 kB)
Prosinec 2018 (PDF, 745 kB)
Červen 2018 (PDF, 418 kB)
Prosinec 2017 (PDF, 96 kB)
Červen 2017 (PDF, 408 kB)
Prosinec 2016 (PDF, 95 kB)
Červen 2016 (PDF, 226 kB)
Prosinec 2015 (PDF, 103 kB)
Červen 2015 (PDF, 338 kB)
Prosinec 2014 (PDF, 334 kB)
Červen 2014 (PDF, 1,4 MB)
Prosinec 2013 (PDF, 219 kB)
Červen 2013 (PDF, 166 kB)
Prosinec 2012 (PDF, 200 kB)
Červen 2012 (PDF, 1,2 MB)
Prosinec 2011 (PDF, 1,1 MB)
Červen 2011 (PDF, 154 kB)
Listopad 2010 (PDF, 98 kB)
Červen 2010 (PDF, 98 kB)
Prosinec 2009 (PDF, 96 kB)
Červen 2009 (PDF, 97 kB)
Prosinec 2008 (PDF, 95 kB)
Červen 2008 (PDF, 97 kB)
Prosinec 2007 (PDF, 73,9 kB)
Červen 2007 (PDF, 68 kB)
Prosinec 2006 (PDF, 131 kB)
Červen 2006 (PDF, 151 kB)
Prosinec 2005 (PDF, 213 kB)
Červen 2005 (PDF, 300 kB)

Jednání kolegia

Červen 2020 (PDF, 738 kB)
Prosinec 2019 (PDF, 741 kB)
Červen 2019 (PDF, 630 kB)
Listopad 2018 (PDF, 627 kB)
Červen 2018 (PDF, 91 kB)
Prosinec 2017 (PDF, 88 kB)
Červen 2017 (PDF, 400 kB)
Prosinec 2016 (PDF, 402 kB)
Červen 2016 (PDF, 395 kB)
Prosinec 2015 (PDF, 381 kB)
Červen 2015 (PDF, 393 kB)
Prosinec 2014 (PDF, 323 kB)
Červen 2014 (PDF, 164kB)
Prosinec 2013 (PDF, 194 kB)
Červen 2013 (PDF, 178 kB)
Prosinec 2012 (PDF, 177 kB)
Červen 2012 (PDF, 170 kB)
Březen 2012 (PDF, 76 kB)
Prosinec 2011 (PDF, 369 kB)
Červen 2011 (PDF, 77 kB)
Listopad 2010 (PDF, 46 kB)
Červen 2010 (PDF, 95 kB)
Prosinec 2009 (PDF, 28 kB)
Červen 2009 (PDF, 96 kB)
Prosinec 2008 (PDF, 99 kB)
Červen 2008 (PDF, 99 kB)
Prosinec 2007 (PDF, 131 kB)
Duben 2007 (PDF, 123 kB)