O CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC je správcem české národní domény a dlouhodobě se věnuje osvětové činnosti a to nejen formou Edice. Prostřednictvím Akademie CZ.NIC nabízí odborné kurzy hlavně pro IT profesionály, učitele a studenty. V rámci projektu Safer Internet Centrum se zaměřuje na prevenci kyberšikany u dětí. Svou pozornost CZ.NIC cílí i na další zranitelné skupiny – v minulosti například produkoval původní seriál Nebojte se Internetu pro seniory nebo Jak na Internet, koprodukčně se také podílel na několika pořadech České televize pro děti, například Nauč tetu na netu , Datová Lhota či Alenka v říši GIFů . CZ.NIC je generálním partnerem dokumentarního filmu V síti .